Speciální akce na prázdniny - doprava PPL do PPL boxů nebo výdejního místa za 20,- Kč !!!

Formulář na uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Formulář Uplatnění reklamace reklamační list Čistá pohoda

Kupující

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

Adresa: ………………….………………………………………………………………………………

Telefon: ………………….………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

 Prodávající

Čistá pohoda s.r.o.

Adresa: Jiřího náměstí 74, 290 01 Poděbrady

Adresa provozovny: Jiřího náměstí 5, 290 01 Poděbrady

IČ: 06332749

 

Reklamované zboží

 Označení zboží: ………………………………………………………………………………………

Datum prodeje: …………………………………………………………………………………………

Číslo kupního dokladu: ………………………………………………………………………………

 

Popis závady:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obsah balení při předání:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

oprava              výměna

 

V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit,

zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace:

sleva odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách a to za podmínky, že tato lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace: ………………………………………………………………………

 

Podpis kupujícího: ……………………………………………………………………………………