Speciální akce na prázdniny - doprava PPL do PPL boxů nebo výdejního místa za 20,- Kč !!!

Vracení zboží a peněz

Je nám jasné, že ne každému psovi, kočce nebo jejich majiteli náš kartáč vyhovuje. Proto ho můžete do 30 dnů od převzetí po vyzkoušení vrátit - viz naše obchodní podmínky. Zašlete nám jakékoli jednoznačné prohlášení o tom, že chcete výrobek vrátit - emailem doporučeným dopisem nebo telefonicky.

Tekuté přípravky můžete vrátit pouze v neporušeném transportním obalu. Lahve vždy zatavujeme do igelitového pytlíku pro případ neurvalého zacházení se zásilkou při transportu. Jednou otevřené přípravky nelze z hygienických důvodů vrátit.

Můžete to udělat i kdykoliv před dodáním zboží, když třena zjistíte, že dárek dotyčného nepotěší.

Ve vyjádření nemusíte uvádět důvod, pro který od nákupu odstupujete, ale je to pro nás důležité, tak nám ho řekněte. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Můžete na to použít i připravený formulář.

Peníze vám vrátíme ve výši plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení vašeho vyjádření, a to stejným způsobem, jakým jste za zboží platili. 

V případě, že jsme vám zboží zaslali zdarma, nemáte nárok na náhradu poštovného. Ve stejné lhůtě jste nám povinni zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.

Poštovné za vrácení zboží platíte vy. To znamená, že my hradíme náklady za odeslání zboží k vám a vy hradíte náklady za vrácení zboží, tj. odeslání zpět k nám.

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud přijde vrácené zboží poškozené, máme právo na náhradu snížení hodnoty zboží . Náhradu započteme na vracenou částku.

Nejsme povinni vrátit vám přijaté platbu za zboží dříve, než obdržíme zboží nebo než prokážete, že jste nám vrácené zboží odeslali.

Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde:https://obchod.cistapohoda.cz/formular-na-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.