ústenka

Ústenka je v současné době jen jiný název pro chirurgickou roušku. Dřív kryla pouze ústa a nos ponechávala volný